Tjenester 


Grunnmur

Grunnmuren er sammen med fundamentet på mange måter den viktigste grunndelen av et hus. I dag kan det meste av andre ting på et hus rettes på senere, men hvis fundamentet eller grunnmuren ikke er korrekt utført må fort hele huset enten rives og bygges på nytt, eller løftes opp på jekker- for utbedring. Og slikt er svært kostbart.

Grunnmur av betong støpt på plassen er å foretrekke, slik vi ser det. Det finnes i dag flere typer grunnmurer som forskales på en slik måte at de er ferdig isolert både på inn- og utsiden av veggen, i tråd med Tek10 standarden. En slik løsning er totalt sett for kunden som regel den rimeligste løsningen, både direkte økonomisk og tidsmessig.

Isolert Grunnmur / Thermomur


Betongdekke/såle

Vi forskaler alle typer grunnmurer, men anbefaler de fleste kunder å velge en isolert betongmur, Thermomur eller kjerneisolert mur. En slik mur er kort fortalt en grunnmur som er ferdig isolert både på inn- og utsiden. Dette gjør at tømreren sparer tid på isolering, og at du får en vedlikeholdsfri grunnmur. 

Thermomur blir stadig mer brukt i det norske boligmarkedet, og det er solide grunner til det. En slik mur gjør at du som huseier sparer penger og får en trygg bolig som sikrer Tek10 kravene til isolering. Vi kan levere Thermomur fra Jackon, Sundolitt og Vartdal plast.

Til større betongkonstruksjoner får vi armeringen beregnet av ekspert på det.

Garasje

Plate på mark

Plate på mark er enekelt og greit fortalt en grunnflate på et hus uten kjeller, og vi anbefaler de fleste kunder å velge ferdige isolerte Jackon ringmurelementer. 

Vi leverer ferdige løsninger med varmekabler, isopor, armering, radonduk og finstøping av gulv med stålglatting.

Ringmuren støpes først ved hjelp av Jackon ringmurselementer (NBI godkjent). Alle gulv avrettes og grovpusses. Våtrom senkes 30 mm og avrettes. Arebeidet blir utført med 250 mm isolasjon i gulv og radonsperre. Med 250 mm EPS i gulv og en pute av sand og grus vil platen få en U-verdi på 0,1 W/m²K mens får en U-verdi på 0,02 W/m²K.


Radonsperre og radonbrønn

De senere årene har myndighetene skjerpet kravene om beskyttelse for radongass fra grunnen. Dermed må så godt som alle nye hus bygges med radonsperre, som ofte suppleres med radonbrønn.

Vi har gode løsninger og erfaring med legging av radonduk (Icopal, Malthus), og tilbyr selvfølgelig grunnmur med radonduk og eventuelt radonbrønn.


Trappe

Støttemur med mønster